TruckTransparent_utaninfobcm_PANEL_bigVBG indikeringssats består av följande komponenter:

CSM (Coupling Sensor Module) - digitala sensorn på kopplingen som känner av om kopplingen är låst eller öppen. 

CAN-BUS och strömkabel 12/16 meter som sammankopplar CSM och BCM.

BCM (Base Cab Module) - ”hjärnan” i CAN-BUS systemet kopplas enkelt in till bilen av en mekaniker. 

VBG Indicating Panel eller OEM Cluster – två olika alternativ att visa öppen eller stängd koppling i hytten. Båda alternativen kopplas in till BCM. OBS! Clusterindikering för OEM Cluster kan användas om fordonet har godkänd monteringslösning enlig UNECE R55. BCM kopplas in mot bilens cluster, följ påbyggaranvisningarna

 

Monteringsanvisning