TruckTransparent_utaninfobcm_PANEL_bigVBGs indikatorsett består av følgende komponenter:

CSM (Control Sensor Module) – den digitale sensoren på koblingen, som registrerer om koblingen er låst eller åpen.

CAN-BUS og strømkabel 12/16 meter, som kobler sammen CSM og BCM.

BCM (Base Cab Module) – «hjernen» i CAN-BUS-systemet, som kobles til bilen.

VBG Indicating Panel eller OEM Cluster – to alternativer for å vise åpen eller stengt kobling i førerhuset. Begge alternativene kobles til BCM. OBS! Clusterindikator for OEM Cluster kan brukes hvis bilen har godkjent monteringsløsning i henhold til UNECE R55. BCM kobles til bilens cluster, følg påbyggeranvisningene. 

 

Monteringsanvisningene